REFERENCJE

WIECEJ O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Przedsiębiorstwo budowlane REMBUD Sp. z o.o. od 1996 roku realizuje budowę, rozbudowę, remonty modernizacyjne, infrastrukturę i zagospodarowanie terenu obiektów w systemie generalnego wykonawstwa.

Opinie wieloletnich zleceniodawców o dotychczasowych realizacjach potwierdzają wiarygodność i fachowość Przedsiębiorstwa, jego solidność, terminowość, rzetelność.

Kadra kierownicza, bezpośredni realizatorzy i wykonawcy są regularnie szkoleni, stosują sprawdzone, nowoczesne technologie.

Bogate, wieloletnie doświadczenie załogi, posiadane zaplecze warsztatowo-sprzętowe a także współpraca z kwalifikowanymi, kompetentnymi podwykonawcami umożliwiają podejmowanie skomplikowanych, ambitnych zadań.

Stosowane materiały dostarczane przez sprawdzonych, długoletnich dostawców zapewniają wysoką jakość i konkurencyjne ceny usług.

ZARZĄD

robert-fronczek grzegorz-deby renata-fronczek
Robert Fronczek
Prezes Zarządu
Grzegorz Dęby
Wiceprezes Zarządu
Renata Fronczek
Członek Zarządu