Oferta

OFERTA

Jako generalny wykonawca oferujemy całość planowanych prac na budowie, z zakresu budownictwa ogólnego m.in. obiekty mieszkalne, biurowe, użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjne.

REMBUD oferuje również przygotowanie inwestycji do realizacji w tym: opracowanie koncepcji, uzyskanie wymaganych uzgodnień, opracowanie projektów technicznych i kosztorysów, uzyskanie pozwoleń na budowę i użytkowanie, nadzór techniczny przebiegu robót i ubezpieczenie inwestycji.

Siedziba i główna baza techniczna Przedsiębiorstwa znajduję się w Przasnyszu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 175, gdzie prowadzona jest również sprzedaż materiałów, narzędzi i sprzętu budowlanego.

W przyszłości przewiduje się otwarcie składu budowlanego w Przasnyszu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 175.

Zainteresowanych w zakresie naszej działalności zapraszamy do współpracy, a szczególnie dostawców materiałów i sprzętu.

BUDUJEMY SOLIDNIE, TERMINOWO W DOBRYCH CENACH