Firma Rembud Sp. z o.o. realizowała w okresie od 01.08.2020 do 30.09.2020 projekt pn. Wsparcie rozwoju firmy REMBUD Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie – 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Kwota dofinansowania wyniosła 179 406,32 zł.